None

"Wykorzystanie innowacyjnych systemów rozpoznawczych – bezzałogowe systemy powietrzne, współczesne doświadczenia dla obronności"

1 zdjęcie w galerii
W dniu 25.03.2021 r. w Akademii Wojsk Lądowych odbyło się Seminarium Naukowe nt: "Wykorzystanie innowacyjnych systemów rozpoznawczych – bezzałogowe systemy powietrzne, współczesne doświadczenia dla obronności" zorganizowane przez Wydział Zarządzania AWL.
Celem spotkania była identyfikacja wyzwań stojących przed Siłami Zbrojnymi RP w obliczu współczesnych przemian technologicznych i informatycznych w tym cyberbezpieczeństwa, zapoznanie z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie innowacyjnych systemów rozpoznania oraz prezentacja koncepcji wykorzystania bezzałogowych systemów powietrznych na współczesnym polu walki.
 
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele instytucji MON, jednostek wojskowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Wojsk Lądowych oraz innych krajowych uczelni wyższych. Łącznie w przedmiotowym przedsięwzięciu udział wzięło około 90 osób w tym 10 prelegentów z kraju i zza granicy.
 
Seminarium Naukowe otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ppłk dr Józef Ledzianowski, a następnie głos zabrał Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, który w słowie wstępnym do uczestników przedstawił wyzwania związane z dynamicznym rozwojem technologii rozpoznawczych, a także wykorzystania bezpilotowych środków walki.
 
W seminarium wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji z następującymi wystąpieniami:
  • IBM Security – „Zaawansowane Systemy wsparcia analityków bezpieczeństwa i możliwości, korelacji informacji dostarczanych z różnych systemów zwiadowczych w tym systemów wsparcia dronami”,
  • Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej - „Drony - zagrożenia, wykrywanie i zwalczanie”,
  • Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej - „Kompatybilność elektromagnetyczna w różnych fazach projektowania i wdrażania innowacyjnych technologii rozpoznawczych”,
  • MSP InnTech Sp. z o.o. - „Bezzałogowe systemy rażenia celów GIEZ”,
  • AWL - „Wykorzystanie innowacyjnych systemów rozpoznawczych”,
  • Flytronic SA - „Wykorzystanie Nowoczesnych Technologii w Bezzałogowych Systemach Powietrznych FLYEYE”,
  • CMGI Sp. z o. o. - „Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w szkoleniu organów dowodzenia – doświadczenia i wnioski”,
  • Satrevolution SA - „Uniwersalne platformy nanosatelitarne dla współczesnych misji badawczych”,
  • INC. I A. Boeing Company - „Manned-Unmanned Teaming Capabilities – Technological leap forward”.
 
Tematyka seminarium naukowego oraz paneli dyskusyjnych zapewniła zaprezentowanie wyzwań związanych z rozwojem technologii informatycznych innowacyjnych systemów rozpoznawczych, a także analizę rozwoju bezzałogowych systemów powietrznych. 


tekst i grafika: AWL