None

Szkolenie słuchaczy kursu oficerskiego AGRYKOLA

14 zdjęć w galerii
W dniach 20-21.02.2021 r. na terenie AWL słuchacze kursu oficerskiego AGRYKOLA doskonalili swoje umiejętności taktyczne w czasie realizacji zadań bojowych.
Były to ostatnie zajęcia II etapu szkolenia AGRYKOLA realizowane przez Zakład Obrony Terytorialnej AWL. W trakcie szkolenia wykorzystano najnowsze rozwiązania szkoleniowe Instytutu Dowodzenia w postaci systemu laserowego LSS DRY FIRE oraz dronów. Zgodnie z wytycznymi Kierownika Zakładu OT ppłk. Przemysława Żukowskiego proces decyzyjny ćwiczących dowódców oraz działania taktyczne były wspierane przez system rozpoznania wizualnego zamontowany na dronach zarówno w dzień i w nocy. Scenariusz zakładał rozpoznanie stanowisk ogniowych przeciwnika, planowanie, następnie wykonanie działań kinetycznych mających na celu ich zniszczenie.

Zdobyte doświadczenia pozwolą na przejście do kolejnego etapu szkolenia, w którym młodzi dowódcy będą wykorzystywać drony w walce w terenie zurbanizowanym.

W celu omówienia dobrych praktyk związanych z użyciem dronów w działaniach taktycznych na szczeblu plutonu lekkiej piechoty wnioski zostaną przedstawione na dniach metodycznych Instytutu Dowodzenia.

tekst: mjr Artur Zielichowski
zdjęcia: Zakład Obrony Terytorialnej AWL