None

Wręczenie odznaczeń i medali resortowych

9 zdjęć w galerii
18 lutego br. w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i medali resortowych.
Żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej wyróżnieni zostali Brązowymi Krzyżami Zasługi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami Sił Zbrojnych, Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę.

Odznaczenia i medale wręczył Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. Dariusz Skorupka, który pogratulował wyróżnionym. Podkreśli, że przyznane odznaczenia i medale stanowią wyraz uznania za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających ze służby i pracy oraz są podziękowaniem za codzienny trud i poświęcenie.

Za zasługi dla obronności i suwerenności kraju na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Brązowy Krzyż Zasługi niżej wymienionym żołnierzom:
  • ppłk Przemysław Żukowski,
  • mjr Artur Zielichowski.
***
Krzyż Zasługi - Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Tekst: AWL
Zdjęcia: Marek Kańtoch