None

Sekcja Działań Nieregularnych nie zwalnia tempa

10 zdjęć w galerii
Nowy rok dla członków Sekcji Działań Nieregularnych rozpoczął się bardzo intensywnie.
W przeciągu minionego miesiąca podchorążowie SDN zorganizowali i uczestniczyli w następujących zajęciach:
  • wykład on-line z zakresu systemu walki oraz wpływu balistyki zewnętrznej oraz zachowania się żołnierzy w walce na różnych dystansach walki,
  • wykład on-line z zakresu treningów bezstrzałowych,
  • wykład on-line z zakresu łączności,
  • zajęcia praktyczne z walki wewnątrz pomieszczeń (CQB),
  • zajęcia praktyczne z walki z wykorzystaniem pojazdów (VCQB),
  • zajęcia praktyczne z topografii,
  • kilka treningów bezstrzałowych.

W przypadku zajęć z walki wewnątrz pomieszczeń (CQB) i walki z wykorzystaniem pojazdów (VCQB) wiedzą i doświadczeniem podzielił się mjr rez. Damian Matkowski - były Szef selekcji oraz oficer Pionu Szkolenia z Jednostki Wojskowej Komandosów.

Każda z grup szkoleniowych realizuje szkolenie według autorskiego Systemu Szkolenia Sekcji Działań Nieregularnych.

W miesiącu styczniu podchorążowie zdobyli nowe doświadczenia i mogli wykorzystać wcześniej nabyte umiejętności m.in. manualnej pracy na broni w pojazdach i wewnątrz budynków czy procedury postępowania z zatrzymanym w nowym środowisku walki. Młodsi członkowie Sekcji poznali nowe zagadnienia związane z najważniejszym indywidualnym wyszkoleniem żołnierza.

tekst i zdjęcia: Sekcja Działań Nieregularnych