None

Przyszłe konflikty zbrojne a edukacja w AWL

Przyszłe konflikty zbrojne a edukacja w AWL - to tytuł wykładu gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki, Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych.
 
Celem prelekcji jest przybliżenie wyzwań przed jakimi stoi Akademia Wojsk Lądowych w kontekście dzisiejszych i przyszłych konfliktów zbrojnych oraz zainicjowanie akademickiej dyskusji na ten temat.
 
Zachęcamy Państwa także do przesyłania opinii oraz komentarzy na adres e-mail: pytania.wykladawl@gmail.com, a w celu poszerzenia forum dyskusyjnego również o rozpropagowanie wykładu w środowisku Państwa aktywności naukowej i społecznej.