None

Wyróżnieni przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

26 zdjęć w galerii
Prorektor ds. Dydaktycznych płk dypl. Krzysztof Grabowski wręczył wyróżnienia za udział w ćwiczeniu RENEGADE/SAREX-20.
Mając na uwadze bardzo duże zaangażowanie oraz profesjonalną realizację zadań, która była możliwa dzięki merytorycznemu przygotowaniu z obszarów wiedzy specjalistycznej, wykazane podczas przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia taktyczno-specjalnego pk. RENEGADE/SAREX-20 Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski wyróżnił kadrę, podchorążych oraz pracowników cywilnych Akademii Wojsk Lądowych.

Żołnierze zawodowi, podchorążowie oraz pracownicy AWL wykonywali zadania w składzie Kierownictwa Ćwiczenia, wielokrotnie wykazując się kreatywnością, wiedzą niezbędną do realizacji zadań w swoich obszarach odpowiedzialności oraz dyspozycyjnością, jak i sumiennością podczas przygotowania i przeprowadzenia epizodów z obszarów ratownictwa lotniczego i morskiego oraz przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powietrznej.

tekst: DO RSZ, AWL
zdjęcia: Marek Kańtoch, st. chor. sztab. mar. Arkadiusz Dwulatek, Robert Urbaniak Photo