None

Świąteczna pomoc dla dzieci

17 zdjęć w galerii
Samorząd Studencki AWL zorganizował zbiórkę pieniężną na zakup ubrań, zabawek, książek, słodyczy, kocy oraz środków czystości dla dzieci z Domu Dziecka w Bierutowie.
W akcję charytatywną zaangażowana była cała społeczność akademicka Akademii Wojsk Lądowych: podchorążowie, studenci cywilni, a także kadra dowódcza i wykładowcy.

Zwieńczeniem akcji był wyjazd podchorążych wraz z Panią Prorektor ds. Studenckich dr Anetą Kazanecką do Bierutowa, by dostarczyć dzieciom paczki świąteczne. 

Biorąc pod uwagę reżim epidemiologiczny nasza delegacja spotkała się tylko z Dyrekcją placówki. Dyrektor Domu Dziecka podkreślił, że niezwykle budujący dla niego jest fakt, że jego podopieczni, których traktuje jak własne dzieci, mogą liczyć na ogromne wsparcie i empatię podchorążych i całej Akademii.

Dzięki akcji dzieci będą mogły choć na chwilę zapomnieć o trudnej sytuacji w jakiej się znajdują. 

Dziękujemy wszystkim, którzy tak chętnie zaangażowali się w akcję pomocy dzieciom.

tekst: AWL
zdjęcia: plut. pchor. Kornel Wasilewski