None

„Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych na współczesnym polu walki”

2 zdjęć w galerii
W dniu 19 listopada 2020 r. odbyło się seminarium naukowe z serii „Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych” zorganizowane przez Wydział Zarządzania.
Celem przedsięwzięcia była identyfikacja wyzwań stojących przed Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej w obliczu współczesnych przemian technologicznych, a także zapoznanie z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) na polu walki.
 
Liczbę dziewięćdziesięciu zgromadzonych w systemie on-line zaproszonych gości powitał Prorektor ds. Naukowych dr hab. inż. Adam Januszko MBA, profesor AWL, który podkreślił wagę analizy doświadczeń w zakresie BSP i wyciągania wniosków umożliwiających odpowiednie przygotowanie wojsk do przyszłych wojen. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych, 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, Akademii Wojsk Lądowych, Prezesa Zarządu Flytronic S.A. w Gliwicach oraz dywizji, brygad i jednostek wojskowych.
 
Seminarium otworzył Szef Departamentu Innowacji MON, a także pełnomocnik MON ds. przestrzeni kosmicznej, który przedstawił referat „Wykorzystanie w Siłach Zbrojnych RP technik satelitarnych i technologii kosmicznych”. Prezentacja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie i stała się przyczynkiem do wielu pytań i merytorycznej dyskusji.
 
Podsumowania seminarium dokonał Dziekan Wydziału Zarządzania ppłk dr inż. Józef Ledzianowski, dziękując prelegentom za przygotowanie wystąpień oraz wszystkim obecnym za aktywny udział i merytoryczną dyskusję. Kolejne seminarium z tej serii zaplanowane jest na kwiecień 2021 r.

tekst i zdjęcia: AWL