None

Szkolenie podstawowe pierwszego rocznika

27 zdjęć w galerii
W AWL trwa szkolenie podstawowe podchorążych pięcioletnich studiów wojskowych.
Młodzi adepci sztuki wojennej z każdym dniem poznają nowe zagadnienia z zakresu rzemiosła wojskowego.
 
Za nowo wcielonymi żołnierzami zajęcia teoretyczne i praktyczne z teorii i praktyki strzelań, topografii wojskowej, obrony przed bronią masowego rażenia, a także taktyki, podstaw łączności i logistyki, regulaminów i musztry wojskowej.
 
Podchorążowie pierwszego rocznika uczyli się m.in. określania kierunków świata, odległości do celu, wyznaczanie azymutu i obsługi busoli czy rozbudowy indywidualnych stanowisk ogniowych oraz ich kamuflowania w warunkach oddziaływania sił przeciwnika. Musieli również pokonać teren skażony w kontakcie z przeciwnikiem, udzielać pomocy i transportować rannego żołnierza poza strefę zagrożenia. Niezbędna była przy tym znajomość taktyki i medycyny pola walki. Zajęcia obejmowały także zagadnienia prowadzenia walki w warunkach ograniczonej widoczności. Żołnierze wykonywali zadania pod osłoną nocy, korzystając ze środków pozoracji pola walki oraz nabojów oświetleniowych.
 
Ponadto, w czasie tzw. „unitarki” młodzi kandydaci na oficerów uczą się współdziałania w zespole, co stanowi ważny element adaptacji do służby wojskowej.
 
Szkoleni wykazują się dużym zaangażowaniem oraz zainteresowaniem wiedzą wojskową, którą przekazują im ich starsi koledzy oraz dowódcy plutonów.

Tekst i zdjęcia: AWL