None

Narodowe Święto Niepodległości

1 zdjęcie w galerii
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To data symboliczna, ale nie przypadkowa.
102 lata temu, w lasku Compiègne podpisano warunki rozejmu kończące I wojnę światową, a Polska powróciła na mapę Europy jako wolne i suwerenne państwo. Po 123 latach niewoli, po kilkukrotnych zrywach narodowowyzwoleńczych, Polska zrzuciła jarzmo zaborów, a Polacy uwierzyli, że to już finał ich drogi do wolności. I mimo, że nie był to koniec zmagań o granice naszego kraju to dzień 11 listopada stał się dla nas symbolem zwycięstwa i niepodległości.
 
Data 11 listopada 1918 r. to również moment powierzenia pełni władzy wojskowej w kraju Józefowi Piłsudskiemu, któremu trzy dni później Rada Regencyjna przekazała odpowiedzialność za losy odradzającej się Rzeczpospolitej.
 
Dzień 11 listopada został wprowadzony do oficjalnego kalendarza świąt państwowych stosunkowo późno, bo dopiero 23 kwietnia 1937 r. Do tego czasu obchody rocznicy odzyskania niepodległości miały charakter czysto wojskowy. Sytuacja uległa zmianie po 1926 r. Józef Piłsudski – piastujący wówczas urząd premiera RP – ustanowił 11 listopada dniem wolnym od pracy w administracji rządowej. Odtąd w całym kraju odprawiano nabożeństwa w intencji ojczyzny, organizowano akademie i wieczornice oraz uroczyste parady wojskowe. W Drugiej Rzeczypospolitej Święto Niepodległości oficjalnie obchodzono tylko dwa razy – w 1937 i 1938 r. W okresie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu, potajemnie starano się kontynuować tradycje obchodów 11 listopada, m.in. publikując w prasie konspiracyjnej okolicznościowe artykuły przypominające rocznicę powrotu niepodległej Polski na mapę Europy, w kościołach odprawiano nabożeństwa, a miejsca pamięci narodowej – takie jak np. Grób Nieznanego Żołnierza – pod osłoną nocy ozdabiano biało-czerwonymi flagami i kwiatami. Na kamienicach, murach, słupach ogłoszeniowych i tramwajach pojawiały się napisy: „11 XI 1918”, „Polska żyje!” i „Polska zwycięży!”. Oficjalnie święto przywrócono ustawą z dnia 15 lutego 1989 r. jako Narodowe Święto Niepodległości.
 
11 listopada to dla wielu Polaków dzień refleksji i radosnego wyrażania uczuć patriotycznych. Święto o ogromnym znaczeniu emocjonalnym. Tego dnia jednoczy nas świętowanie tradycji kultywowanej od pokoleń. Tego dnia przywołujemy nie tylko nazwiska wielkich Polaków, tj. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Paderewski, ale również wspominamy wielu bezimiennych bohaterów walczących o odrodzenie wolnej i niepodległej Polski.
 
W tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości przybiorą odmienną formę niż dotychczas. Ze względu na pandemię COVID – 19 nie będą mogły odbyć się uroczyste apele, marsze ani masowe imprezy artystyczne. Dlatego też Biuro Programu "Niepodległa" oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zachęcają, by w tym dniu wszyscy Polacy włączyli się w świętowanie we własnych domach.

Wyjątkową okazją do tego będzie akcja „Niepodległa do hymnu”, w ramach której każdy będzie mógł przyłączyć się do wspólnego śpiewania Hymnu Państwowego. Wystarczy 11 listopada w samo południe włączyć jedną z większych stacji radiowych lub telewizyjnych i przyłączyć się do Mazurka Dąbrowskiego, który będzie emitowany na antenie. Do wspólnego hymnu można będzie przyłączyć się również za pośrednictwem Internetu. Wystarczy wejść na stronę https://niepodlegla.gov.pl/ gdzie dostępne są szczegóły akcji.