None

Krwiodawstwo to misja i wielki test odpowiedzialności

4 zdjęć w galerii
Wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem społecznej odpowiedzialności. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko i wiele innych zawodów każdego dnia zdają najtrudniejszy egzamin w życiu. Jednakże pomoc Honorowych Dawców Krwi jest niezastąpiona.
10 listopada podchorążowie, kadra i pracownicy Akademii Wojsk Lądowych licznie wzięli udział w akcji poboru krwi. Mimo wielu zadań związanych z walką z epidemią Covid-19 znaleźli czas na dzielenie się krwią.
Cała akcja przebiegała zgodnie z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa, tak aby każdy krwiodawca czuł się bezpiecznie. 54 krwiodawców dokonało donacji, co daje ponad 24 litry krwi.
 
Chętnych do pomagania nie brakuje, dlatego już 23 listopada Klub HDK przy AWL zaplanował kolejną akcję na terenie Akademii.
 
***
 
Niech „łączy nas krew, która ratuje życie”.
 
Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.

tekst: AWL, www.rckik-warszawa.com.pl
zdjęcia: plut. pchor. Kornel Wasilewski