Strzelanie egzaminacyjne artylerzystów

16 zdjęć w galerii
W dniach 14-16.12.2021 r. odbyły się strzelania egzaminacyjne kadry Zespołu Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz dowódców plutonów na obiektach Ośrodka Szkolenia CSAiU w Toruniu.
Celem zajęć było sprawdzenie kondycji strzeleckiej kadry, a także sprawdzenie nowych metod przygotowania nastaw do strzelania.

W ramach zajęć oceniano znajomość zasad strzelania i umiejętności wykorzystania właściwości 152 mm haubicy samobieżnej DANA. Podczas strzelań oficerowie doskonalili również znajomość specyfiki przygotowania meteorologicznego z wykorzystaniem Radioteodolitowego Systemu Sondażu Atmosfery BAR oraz wykorzystania Radiolokacyjnego Zestawu Rozpoznania Artyleryjskiego LIWIEC.

Zajęcia prowadzone były przez kierownika Zespołu WRiA mjr. Andrzeja Szalla, natomiast kierownikami strzelania byli mjr dr Adrian Golonka oraz kpt. mgr Andrzej Niedźwiecki.

Na wyróżnienie zasłużył wykładowca z Zespołu WRiA kpt. Paweł Witkowski oraz dowódcy 1 batalionu szkolnego mjr Piotr Sobański, por. Łukasz Gburek i por. Krzysztof Troc, którzy w trudnych warunkach atmosferycznych wykonali strzelania bojowe na ocenę bardzo dobrą.

tekst: mjr Andrzej Szalla
zdjęcia: Marek Kańtoch