• wersja beta
Zespół Programu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej
Zespół Programu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej realizuje zadania w zakresie zarządzania procesami pozyskania i wdrożenia do Sił Zbrojnych RP przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu WISŁA oraz przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu NAREW, co obejmuje przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawieranie i nadzorowanie umów w obszarze kompetencyjnym Zespołu.