• wersja beta
Zadania
Agencja Uzbrojenia odpowiada za realizację zadań służących zapewnieniu warunków sprzyjających osiągnięciu wymaganych zdolności operacyjnych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Agencja Uzbrojenia w szczególności odpowiada za realizację czynności związanych z definiowaniem wymagań sprzętowych dla zidentyfikowanych potrzeb operacyjnych, inicjowanie prac badawczo-rozwojowych oraz przeprowadzanie procedur pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych RP wraz z powiązanymi inwestycjami budowlanymi, nadzór nad jakością dostarczanych wyrobów, a także przygotowanie i nadzorowanie umów offsetowych oraz zarządzanie prawami własności intelektualnej stanowiącymi efekt prac badawczo-rozwojowych.