• wersja beta
Wydział Komunikacji Społecznej
Wydział Komunikacji Społecznej odpowiada za właściwy proces komunikowania zadań realizowanych przez Agencję Uzbrojenia oraz inne jednostki i komórki resortu obrony narodowej zajmujące się pozyskiwaniem nowego sprzętu wojskowego w ramach prowadzonej modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Do zadań Wydziału należy prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami w zakresie realizacji wniosków składanych do Agencji w oparciu o przepisy ustawy dostępie do informacji publicznej, przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie oraz zapytania innych, upoważnionych urzędów i instytucji, a także przedstawianie mediom informacji na temat działalności Agencji Uzbrojenia.