• wersja beta
Wizja
Podnoszenie zdolności do realizacji powierzonych zadań oraz własnych kwalifikacji, przekładające się na sukcesywny wzrost efektywności w zakresie pozyskiwania sprzętu wojskowego w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.