• wersja beta
Szefostwo Wsparcia i Koordynacji
Szefostwo Wsparcia i Koordynacji jest właściwe w zakresie planowania, realizacji i sprawozdawczości w obszarze modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, w tym za monitorowanie stanu realizacji zadań w Agencji Uzbrojenia w ramach Centralnych Planów Rzeczowych. Ponadto Szefostwo odpowiada za koordynację przedsięwzięć planistycznych, szkoleniowych, osiągania gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz zarządzania kryzysowego, jak również prowadzenie sprawozdawczości oraz gromadzenie danych dotyczących realizowanych w Agencji zadań, a także zabezpieczenie informacyjne.