• wersja beta
Szefostwo Techniki Morskiej
Szefostwo Techniki Morskiej realizuje zadania w zakresie pozyskiwania sprzętu wojskowego, które w szczególności obejmują przeprowadzenie analiz rynkowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, mających na celu zawarcie umów dotyczących pozyskania sprzętu wojskowego i usług, a także powiązanych z nimi inwestycji budowlanych, w zakresie załogowych i bezzałogowych jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz ich systemów pokładowych, uzbrojenia i specjalistycznego wyposażenia, bezzałogowych systemów morskich, morskich środków bojowych, symulatorów i trenażerów, a także nadbrzeżnych systemów rażenia i rozpoznania.