• wersja beta
Szefostwo Techniki Lotniczej
Szefostwo Techniki Lotniczej realizuje zadania w zakresie pozyskiwania sprzętu wojskowego, które w szczególności obejmują przeprowadzenie analiz rynkowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, mających na celu zawarcie umów dotyczących pozyskania sprzętu wojskowego i usług, a także powiązanych z nimi inwestycji budowlanych, w zakresie statków powietrznych oraz ich specjalistycznego wyposażenia, bezzałogowych systemów powietrznych, lotniczych środków bojowych, urządzeń i sprzętu obsługi naziemnej statków powietrznych, symulatorów i trenażerów, indywidualnego wyposażenia załóg statków powietrznych, a także sprzętu spadochronowo-desantowego i wysokościowo-ratowniczego.