• wersja beta
Szefostwo Dowodzenia i Łączności
Szefostwo Dowodzenia i Łączności realizuje zadania w zakresie pozyskiwania sprzętu wojskowego, które w szczególności obejmują przeprowadzenie analiz rynkowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, mających na celu zawarcie umów dotyczących pozyskania sprzętu wojskowego i usług, a także powiązanych z nimi inwestycji budowlanych, w obszarze systemów łączności, radiolokacji, rozpoznania i walki elektronicznej, identyfikacji bojowej, wsparcia dowodzenia oraz monitorowania położenia wojsk i obiektów.