• wersja beta
Szefostwo Badań i Rozwoju
Szefostwo Badań i Rozwoju realizuje zadania związane z identyfikacją, analizą i przetwarzaniem danych w zakresie innowacyjnych rozwiązań oraz perspektywicznych technologii obronnych w domenach systemów lądowych, powietrznych, kosmicznych i morskich, a także wsparcia i dowodzenia C4ISR, co obejmuje przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawieranie i nadzorowanie umów w obszarze kompetencyjnym Szefostwa.