• wersja beta
Szefostwo Techniki Lądowej
Szefostwo Techniki Lądowej realizuje zadania w zakresie pozyskiwania sprzętu wojskowego, które w szczególności obejmują przeprowadzenie analiz rynkowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, mających na celu zawarcie umów dotyczących pozyskania sprzętu wojskowego i usług, a także powiązanych z nimi inwestycji budowlanych, w obszarze sprzętu pancernego, samochodowego, obrony przeciwchemicznej, wyposażenia indywidualnego żołnierzy, symulatorów i trenażerów, zabezpieczenia logistycznego wojsk oraz bezzałogowych systemów lądowych.