• wersja beta
Sekretariat Komisji ds. Działalności Racjonalizatorskiej
Sekretariat Komisji ds. Działalności Racjonalizatorskiej jest właściwy w zakresie koordynacji i sprawowania nadzoru nad realizacją zadań dotyczących działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej.