• wersja beta

płk Romuald MAKSYMIUK

płk dr Romuald MAKSYMIUK

Płk dr Romuald MAKSYMIUK jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie w 1997 r. ukończył studia II stopnia na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa w specjalności radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych oraz uzyskał tytuł magistra inżyniera.
 
Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu w 61. Skwierzyńskiej Brygadzie Przeciwlotniczej, a następnie pełnił służbę w Wojskowej Akademii Technicznej. W 2003 r. objął obowiązki na stanowisku specjalisty w Departamencie Polityki Zbrojeniowej, gdzie pełnił służbę do czasu sformowania Inspektoratu Uzbrojenia.
 
W Inspektoracie Uzbrojenia od 2011 r. zajmował kolejno stanowiska szefa Wydziału Programów Uzbrojenia, szefa Oddziału Systemów Obrony Przeciwlotniczej oraz szefa Szefostwa Uzbrojenia. Z dniem 16 lipca 2018 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko I Zastępcy Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.
 
Z dniem 1 stycznia 2022 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Agencji Uzbrojenia.
 
W trakcie służby wojskowej nieustannie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 2006 r. ukończył międzynarodowy kurs zarządzania zasobami obrony w Szkole Podyplomowej Marynarki Wojennej w Monterey w Stanach Zjednoczonych, a w 2008 r. studia III stopnia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto ukończył studia podyplomowe m.in. z zakresu zamówień publicznych.
 
Za długoletnią służbę w wojsku i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań służbowych odznaczony został Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Złotym Medalem „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny”.