• wersja beta

płk Piotr PALUCH

płk Piotr PALUCH

Płk Piotr PALUCH jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Elektronika i telekomunikacja w zakresie Techniki i urządzeń radioelektronicznych samolotów i śmigłowców.
 
W 1999 r. rozpoczął zawodową służbę w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego na stanowisku inżyniera klucza i w kolejnych latach realizował zadania służbowe na stanowiskach dowódcy klucza oraz szefa techniki lotniczej.
 
W latach 2008-2014 służył w Zarządzie Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na stanowisku specjalisty Oddziału Współpracy z ACT oraz starszego specjalisty Oddziału Planowania Dyslokacji i Zagospodarowania Przestrzennego.
 
W latach 2014-2018 pełnił służbę poza granicami państwa jako starszy specjalista w Narodowym Przedstawicielstwie Łącznikowym przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym w Norfolk (HQ SACT) w Stanach Zjednoczonych oraz doradcy wojskowego Zastępcy Szefa Sztabu HQ SACT ds. zasobów i zarządzania.
 
Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych realizował zadania służbowe w Zarządzie Planowania i Programowania Rozwoju SZ - P5 na stanowiskach starszego specjalisty Oddziału Wojskowych Zobowiązań Międzynarodowych oraz głównego specjalisty Oddziału Planowania Dyslokacji Sił Zbrojnych.
 
Z dniem 1 września 2021 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Inspektoratu Uzbrojenia ds. techniki lotniczej i morskiej.
 
Z dniem 1 stycznia 2022 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Agencji Uzbrojenia.
 
W trakcie służby wojskowej systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe podczas wielu specjalistycznych kursów i szkoleń, w tym ukończył m.in. studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej na kierunku Zarządzanie Lotnictwem.
 
Za bardzo dobre wyniki w realizacji zadań służbowych odznaczony został Lotniczym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem "Za zasługi dla Obronności Kraju" oraz Srebrnym Medalem "Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny."