• wersja beta

płk Michał MARCINIAK

płk dr inż. Michał MARCINIAK

Płk dr inż. Michał MARCINIAK jest absolwentem Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku mechatronika, w specjalności osprzęt samolotów i śmigłowców.
 
W 2000 r. rozpoczął zawodową służbę w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego na stanowisku inżyniera klucza a w kolejnych latach realizował zadania służbowe na stanowiskach dowódcy klucza, szefa służby oraz szefa sekcji. W latach 2008-2010 służył w Departamencie Zaopatrywania Sił Zbrojnych na stanowisku starszego specjalisty Oddziału Obsługi Zagranicznej, gdzie pełnił służbę do czasu sformowania Inspektoratu Uzbrojenia. W Inspektoracie Uzbrojenia zajmował kolejno stanowiska szefa Wydziału Programów Uzbrojenia oraz zastępcy szefa Szefostwa Techniki Lotniczej.
 
W latach 2017-2021 pełnił funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych RP Systemu WISŁA.
 
Z dniem 1 stycznia 2022 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Agencji Uzbrojenia a jednocześnie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Budowy Systemu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej.
 
W trakcie służby wojskowej systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe podczas wielu specjalistycznych kursów i szkoleń, w tym ukończył m.in. studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej na kierunku Zarządzanie Lotnictwem oraz kurs w Defense Institute of Security Assistance Management w Stanach Zjednoczonych. Ponadto w 2019 r. uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, w zakresie eksploatacji techniki lotniczej
 
Za bardzo dobre wyniki w realizacji zadań służbowych odznaczony Złotym Medalem "Za zasługi dla Obronności Kraju" oraz Srebrnym Medalem "Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny."