• wersja beta
Pion Ochrony Informacji Niejawnych
Pion Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za zapewnienie warunków umożliwiających właściwe przestrzeganie przez żołnierzy i pracowników Agencji Uzbrojenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz związanych z ochroną danych osobowych. Do zadań Pionu należy również nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych w systemach teleinformatycznych, a także realizacja zadań związanych z fizyczną ochroną obiektów Agencji Uzbrojenia.