• wersja beta
Pion Głównego Księgowego
Pion Głównego Księgowego realizuje zadania w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Agencji Uzbrojenia, jako dysponenta środków budżetowych państwa. Do zadań Pionu należy m.in. prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Agencji oraz nadzorowanie rozliczeń z wykonawcami umów.