• wersja beta
Oznaka rozpoznawcza

Oznaka jest przeznaczona do noszenia przez wszystkich żołnierzy Agencji Uzbrojenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, na wszystkich przeznaczonych do tego rodzajach ubiorów.

 

Oznaka rozpoznawcza Agencji Uzbrojenia występuje w dwóch odmianach kolorystycznych. Odmiana nawiązująca do barw narodowych jest przeznaczona do noszenia na mundurach galowych oraz wyjściowych. Na potrzeby mundurów polowych barwy oznaki rozpoznawczej zostały przytłumione, a w celu uzyskania właściwości maskujących jej kolorystykę stanowią odcienie szarości.

 

Oznakę rozpoznawczą Agencji Uzbrojenia stanowi tarcza rycerska o wymiarach: 50 mm w płaszczyźnie poziomej w najszerszym miejscu oraz 61 mm w płaszczyźnie pionowej, w kolorach białym i czerwonym, ułożonych w dwóch pionowych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których lewy jest koloru białego, a prawy koloru czerwonego. Są one barwami Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi składniki flagi państwowej, a ich wykorzystanie wynika z podkreślenia misji Agencji Uzbrojenia, której rolą jest wzmacnianie potencjału obronnego Sił Zbrojnych RP, poprzez realizację zadań z obszaru modernizacji technicznej. We wnętrzu tarczy, w jej centralnym miejscu, znajduje się orzeł MON. Umiejscowienie orła Ministerstwa Obrony Narodowej, według wzoru  określonego w § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podkreśla podległość służbową Agencji Uzbrojenia Ministerstwu Obrony Narodowej. Pod wizerunkiem orła umieszczone zostały, zapisane czarnymi literami, inicjały „A” i „U”. Oznaka posiada obrzeże w kolorze czarnym o szerokości 2 mm, a jej poszczególne elementy graficzne są haftowane.

 

Współautorami projektu graficznego oznaki są: st. chor. sztab. Zbigniew Sobczyk oraz Pani Aneta Wróbel.

Wzór graficzny oznaki rozpoznawczej Agencji Uzbrojenia na mundur wyjściowy.
Wzór graficzny oznaki rozpoznawczej Agencji Uzbrojenia na mundur polowy.