• wersja beta
Odznaka pamiątkowa
Odznakę pamiątkową Agencji Uzbrojenia stanowi: na awersie – krzyż, ułożony z czterech tarcz amazonek przewidzianych dla orłów wojskowych, połączonych ze sobą i wpisanych w koło. Krzyż (tarcze) posrebrzany, polerowany, przyciemniany na okuciach tarcz. Na poziomych ramionach krzyża umieszczone wypukłe inicjały „A” i „U”. Litery pozłacane. W centralnej części krzyża nałożony orzeł ze znaku Ministerstwa Obrony Narodowej, według wzoru określonego w § 2 rozporządzenia Ministra obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na rewersie – wykonany wgłębnie kolejny numer odznaki i rok jej wykonania, np. 001/2022, oraz wykonana wgłębnie lub wypukle nazwa firmy lub jej znak. Odznaka wypukła – metalowa, dwuwarstwowa, dwuczęściowa. Mocowana na gwintowany trzpień średnicy 2,5 mm i nakrętkę średnicy 18 mm z bokiem moletowanym. Wymiary odznaki 40 x 40 mm.
 
Umiejscowienie orła Ministerstwa Obrony Narodowej, podkreśla podległość służbową Agencji Uzbrojenia Ministerstwu Obrony Narodowej. Kształt odznaki, tj. ułożenie tarcz amazonek w formie krzyża, nawiązuje do tradycji instytucji, które realizowały zadania związane z prowadzeniem zakupów uzbrojenia na rzecz polskich sił zbrojnych tj. odznak „Polskiej Misji Wojskowej Zakupów”, Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych, a także odznaki pamiątkowej Inspektoratu Uzbrojenia, którego zadania będzie kontynuować Agencja Uzbrojenia.
 
Odznaka „Polskiej Misji Wojskowej Zakupów” została zatwierdzona przez Ministra Spraw Wojskowych w Dz. Rozk. MSWojsk. nr 49 poz. 872 z 13 grudnia 1921 r. Misja działała głównie we Francji, gdzie zajmowała się zakupami uzbrojenia i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia wojny polsko-rosyjskiej w latach 1919–1921. Odznaka pamiątkowa Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych została zatwierdzona decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 239/MON z dnia 2 lipca 2010 r. Po rozformowaniu Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych jego zadania w rozszerzonym zakresie przejął Inspektorat Uzbrojenia, którego odznaka pamiątkowa została zatwierdzona decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 331/MON z dnia 14 września 2011 r.
 
Współautorami projektu graficznego odznaki są: st. chor. sztab. Zbigniew Sobczyk oraz Pani Aneta Wróbel.