• wersja beta
Oddział Zarządzania Dokumentacją Techniczną i Praw Własności
Oddział Zarządzania Dokumentacją Techniczną i Praw Własności jest właściwy do spraw zarządzania dokumentacją techniczną SpW oraz prawami własności intelektualnej. Do zadań Oddziału należy m.in. gromadzenie, przetwarzanie i ewidencjonowanie dokumentacji technicznej sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażeniu Sił Zbrojnych, stanowiącej własność Skarbu Państwa.