• wersja beta
Oddział Wsparcia Procesu Wdrożenia i Eksploatacji Sprzętu Wojskowego
Oddział Wsparcia Procesu Wdrożenia i Eksploatacji Sprzętu Wojskowego odpowiada za realizację zadań w zakresie zarządzania działalnością podległych Agencji Uzbrojenia Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych, przygotowania niezbędnej infrastruktury, zabezpieczenia logistycznego oraz szkolno-treningowego w ramach procesu pozyskiwania i eksploatacji sprzętu wojskowego.