• wersja beta
Oddział Umów Offsetowych
Oddział Umów Offsetowych realizuje zadania w zakresie przygotowania i nadzorowania realizacji umów offsetowych związanych z umowami na dostawy sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP. Do zadań Oddziału należy również merytoryczna i organizacyjna obsługa Komitetu Offsetowego, zabezpieczenie udziału przedstawiciela Ministra w pracach Komitetu Offsetowego oraz Komitetu do Spraw Umów Offsetowych, a także udział w postępowaniach offsetowych realizowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki.