• wersja beta
Oddział Radców Prawnych
Oddział Radców Prawnych realizuje zadania związane z obsługą prawną Agencji Uzbrojenia. Do zadań Oddziału należy świadczenie pomocy prawnej w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opiniowanie pod względem prawnym planowanych do zawarcia umów, wsparcie prawne działań Agencji w zakresie spraw rozpatrywanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne podmioty, w szczególności Krajową Izbę Odwoławczą i Sądy Powszechne.