• wersja beta
Oddział Kontroli Wewnętrznej
Oddział Kontroli Wewnętrznej realizuje całokształt przedsięwzięć związanych z kontrolą przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych przez poszczególne osoby funkcyjne i komórki wewnętrzne Agencji Uzbrojenia w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.