• wersja beta
Misja
Wzmacnianie potencjału obronnego poprzez skuteczne i terminowe pozyskiwanie i dostarczanie sprzętu wojskowego, zapewniającego osiągnięcie wymaganych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, w oparciu o obowiązujące procedury oraz efektywne wykorzystanie zasobów osobowych, finansowych, informacyjnych i rzeczowych.