• wersja beta
Logo Agencji Uzbrojenia
Logo Agencji Uzbrojenia stanowi orzeł MON, według wzoru  określonego w  § 2 w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 4 maja 2009 r.  w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w kolorze posrebrzanym z cieniowaniem, umiejscowiony na tle czterech tarcz amazonek w formie krzyża, wykonanych w barwach srebrno-szarych z cieniowaniem. Na poziomych ramionach krzyża tarczy amazonek umieszczone zostały, zapisane złotym kolorem, inicjały „A” i „U”.
 
Umiejscowienie orła Ministerstwa Obrony Narodowej, podkreśla podległość służbową Agencji Uzbrojenia Ministerstwu Obrony Narodowej. Kształt odznaki, tj. ułożenie tarcz amazonek w formie krzyża, nawiązuje do tradycji instytucji, które realizowały zadania związane z prowadzeniem zakupów uzbrojenia na rzecz polskich sił zbrojnych tj. odznak „Polskiej Misji Wojskowej Zakupów”, Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych, a także odznaki pamiątkowej Inspektoratu Uzbrojenia, którego zadania będzie kontynuować Agencja Uzbrojenia.