• wersja beta
Historia
Agencja Uzbrojenia została utworzona na mocy decyzji Nr Z-89/ZOiU-P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2021 r. Agencja Uzbrojenia kontynuuje zadania Inspektoratu Uzbrojenia, zachowując ciągłość podmiotową, jak również jest następcą prawnym Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Biura ds. Umów Offsetowych, a także przejęła część zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, w szczególności objęła nadzór nad Rejonowymi Przedstawicielstwami Wojskowymi.
 
Agencja Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie, rozpoczęła realizowanie zadań z dniem 1 stycznia 2022 r. Pierwszym Szefem Agencji został płk dr Artur Kuptel.