• wersja beta
Dane kontaktowe
Sekretariat
tel. +48 261 873 060
tel. +48 261 873 090
fax. +48 261 879 350
 
Szefostwo Techniki Lądowej
Szef – płk Piotr KALISZUK
tel. +48 261 873 404
e-mail: au.stlad@mon.gov.pl
 
Szefostwo Techniki Lotniczej
Szef – płk Krzysztof KURPIEWSKI
tel. +48 261 873 483
e-mail: au.stlot@mon.gov.pl
 
Szefostwo Techniki Morskiej
Szef – kmdr Piotr SKÓRA
tel. +48 261 879 063
e-mail: au.stm@mon.gov.pl
 
Szefostwo Dowodzenia i Łączności
Szef – płk Maciej STRZEMECKI
tel. +48 261 873 296
e-mail: au.sdil@mon.gov.pl
 
Zespół Programu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej
Szef – płk Przemysław JAWORSKI
tel. +48 261 879 312
e-mail: pjaworski@mon.gov.pl
 
Szefostwo Uzbrojenia
Szef – cz.p.o. płk Paweł STEFANKIEWICZ
tel. +48 261 873 448
e-mail: au.suzbr@mon.gov.pl
 
Szefostwo Zamówień Zagranicznych
Szef – płk Jacek BRZEZIŃSKI
tel. +48 261 873 309
e-mail: jbrzezinski@mon.gov.pl
 
Szefostwo Badań i Rozwoju
Szef – płk Krzysztof MALINOWSKI
tel. +48 261 877 505
e-mail: k.malinowski@ron.mil.pl
 
Oddział Umów Offsetowych
Szef – kmdr Piotr MIŁEK
tel. +48 261 877 590
e-mail: pmilek@mon.gov.pl
 
Wydział Komunikacji Społecznej
 
Pion Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Pan Ireneusz DOMAGAŁA
tel. +48 261 873 320
e-mail: idomagala@mon.gov.pl
 
Pion Głównego Księgowego
Główny księgowy – płk Marek GARBALA
tel. +48 261 873 339
e-mail: mgarbala@mon.gov.pl
 
Oddział Radców Prawnych
Szef – Pani Magdalena AUDYCKA-WAWRYŁO
tel. +48 261 873 108
e-mail: m.audycka-wawrylo@ron.mil.pl
 
Oddział Kontroli Wewnętrznej
Szef –  Pan Marek SZTOLSZTEJNER
tel. +48 261 873 489
e-mail: m.sztolsztejner@ron.mil.pl
 
Audyt Wewnętrzny
Kierownik audytu – Pani Agnieszka WOJEWÓDKA
tel. +48 261 873 361
e-mail: au.audyt@mon.gov.pl
 
Oddział Organizacyjno-Personalny
Szef – płk Zbigniew KURZYP
tel. +48 261 879 690
e-mail: z.kurzyp@ron.mil.pl
 
Szefostwo Wsparcia i Koordynacji
Szef – płk Mariusz RAPACZ
tel. +48 261 873 094
e-mail: m.rapacz@ron.mil.pl
 
Wydział Zabezpieczenia
Szef – st. chor. sztab. Zbigniew SOBCZYK
tel. +48 261 879 384
e-mail: zsobczyk@mon.gov.pl
 
Oddział Zarządzania Dokumentacją Techniczną i Praw Własności
Szef – Pan Bogusław SZCZYPIÓR
tel. +48 261 872 608
e-mail: b.szczypior@ron.mil.pl
 
Sekretariat Komisji ds. Działalności Racjonalizatorskiej
Szef – Pan Marek BRELSKI
tel. +48 261 877 567
e-mail: ma.brelski@ron.mil.pl
 
Oddział Wsparcia Procesu Wdrożenia i Eksploatacji Sprzętu Wojskowego
Szef – płk Robert KOWALCZYK
tel. +48 261 877 500
e-mail: rokowalczyk@mon.gov.pl
 
Kancelaria Jawna
tel. +48 261 873 156
fax. +48 261 873 444
e-mail: au@mon.gov.pl