• wersja beta
Audyt Wewnętrzny
Audyt Wewnętrzny odpowiada za przeprowadzanie zadań audytowych, sporządzanie sprawozdań z poczynionych ustaleń oraz przedstawienie i monitorowanie realizacji ewentualnych zaleceń dotyczących poprawy funkcjonowania badanych obszarów funkcjonowania Agencji Uzbrojenia.