• wersja beta

Przełomowa umowa w programie NAREW

7 zdjęć w galerii
14 kwietnia br. zawarta została umowa wykonawcza pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a konsorcjum PGZ-NAREW na dostawę wstępnych elementów systemu efektora oraz ich integrację z komponentami dostarczanymi przez Siły Zbrojne RP, w ramach programu NAREW.
W obliczu zwiększenia poziomu zagrożenia bezpieczeństwa Polski, w Ministerstwie Obrony Narodowej przeprowadzono analizę możliwości przyspieszenia pozyskania przez Siły Zbrojne RP nowych zdolności w zakresie obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu. W efekcie, we współpracy z krajowym i zagranicznym przemysłem obronnym, podjęta została decyzja dotycząca pozyskania elementów systemu efektora CAMM oraz ich dalszej integracji z polskimi komponentami.

W wyniku realizacji przedmiotowej umowy pozyskane zostaną dwie jednostki ogniowe systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, a pierwsza z nich zostanie dostarczona do Sił Zbrojnych RP już we wrześniu br. Druga jednostka ogniowa zostanie przekazana na przełomie 2022 i 2023 roku, a wraz ze wzrostem możliwości produkcyjnych będzie następowało zwiększanie potencjału sprzętowego obu zestawów. Wraz z systemami obrony przeciwlotniczej umowa przewiduje pozyskanie pakietu szkoleniowego, logistycznego oraz wsparcie wykonawcy w eksploatacji sprzętu wojskowego.

Zdefiniowana w umowie konfiguracja sprzętowa jednostki ogniowej oparta zostanie na odpowiednio dostosowanych elementach, obejmujących zdolną do przerzutu stację radiolokacyjną SOŁA, urządzenia kierowania uzbrojeniem polskiej produkcji, pojazdy transportowo-załadowcze, trzy wyrzutnie iLauncher oraz odpowiednią liczbę pocisków CAMM, zapewniającą wymagane przez Siły Zbrojne RP zdolności operacyjne.

Powyższe ukompletowanie, m.in. z uwagi na fakt, iż radary SOŁA zostaną docelowo zastąpione nowymi radarami SAJNA, nie stanowi ostatecznej konfiguracji jednostki ogniowej systemu NAREW. Niemniej, zakontraktowany sprzęt wojskowy w znacznym stopniu zostanie wykorzystany w docelowej konfiguracji systemu NAREW, czego przykładem są pociski rakietowe rodziny CAMM, których pozyskanie rozpoczyna jednocześnie proces absorpcji technologii systemu efektora przez polski przemysł. Wykonawcy krajowi przeprowadzą również proces integracji wyrzutni pocisków rakietowych z pojazdami marki JELCZ, a polskie radary oraz system dowodzenia i kontroli zostaną dostosowane do współpracy z systemem efektora CAMM.

Zawarcie umowy wykonawczej na dostawę wstępnych elementów systemu efektora oraz ich integrację z komponentami dostarczanymi przez Siły Zbrojne RP stanowi realizację postanowień umowy ramowej, zawartej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-NAREW w dniu 7 września 2021 r., podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Przyjęty sposób realizacji zadania przekłada się nie tylko z korzyścią dla harmonogramu prac prowadzonych w ramach projektu NAREW, ale stanowi również wymierne potwierdzenie celowości wprowadzonych w resorcie obrony narodowej zmian w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego.

Wprowadzenie powyższych zestawów na wyposażenie Sił Zbrojnych RP pozwoli w szybkim czasie dokonać rewolucyjnej zmiany w zakresie obrony polskiej przestrzeni powietrznej poprzez wykorzystanie wielokanałowych systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, z których każdy posiada kilkanaście kanałów celowania, co umożliwi zwalczanie wielu celów jednocześnie.

Fot. źródło PGZ