• wersja beta

BWP BORSUK dla Sił Zbrojnych RP

Autor zdjęcia: st. chor. sztab. Mariusz Kraśnicki/15 Giżycka Brygada Zmechanizowana
28 lutego br., z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, została zawarta umowa ramowa na dostawy bojowych wozów piechoty BORSUK oraz wozów specjalistycznych opartych na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej.
Umowa, zawarta pomiędzy Agencją Uzbrojenia, reprezentującą Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, a konsorcjum firm w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Huta Stalowa Wola S.A., ma na celu określenie zasad i warunków zawierania poszczególnych umów wykonawczych związanych z dostawą bojowych wozów piechoty (BWP) BORSUK oraz całej rodziny specjalistycznych pojazdów gąsienicowych opartych na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej (UMPG) dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W efekcie zawartej umowy ramowej, na przestrzeni realizacji całego projektu, pozyskanych zostanie łącznie blisko 1400 pojazdów, z czego ponad 1000 mają stanowić BWP BORSUK. Pozostałe wozy specjalistyczne będą to: gąsienicowe transportery rozpoznawcze ŻUK, gąsienicowe wozy dowodzenia OSET, wozy ewakuacji medycznej GOTEM, wozy zabezpieczenia technicznego GEKON oraz transportery rozpoznania skażeń ARES.

Szacowana wartość zamówień wykonawczych, przewidzianych do udzielenia na podstawie przedmiotowej umowy osiągnie kilkadziesiąt mld zł, natomiast dostawy pierwszych pojazdów wybranych typów planowane są już w latach 2024-2025.

Warto podkreślić, że BWP BORSUK stanowi zasadniczą odpowiedź na obecne i perspektywiczne potrzeby wojsk zmechanizowanych i będzie on w przyszłości dominującym rozwiązaniem w tym obszarze w Siłach Zbrojnych RP, a sam proces wymiany generacyjnej postsowieckich BWP-1 będzie wymagał intensyfikacji mocy produkcyjnych wykonawcy, celem jak najpilniejszego wzmocnienia potencjału obronnego Sił Zbrojnych RP.

***

BWP BORSUK jest rozwijany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a konsorcjum polskich podmiotów, którego liderem jest Huta Stalowa Wola S.A. Warto podkreślić, że 28 kwietnia 2022 r. zakontraktowane zostały dodatkowe cztery prototypy, które posłużą do przeprowadzenia sprawdzeń w otoczeniu systemowym. Wyniki tych badań będą miały wpływ na docelową konfigurację BWP BORSUK oraz rozwój wyrobu w ramach kolejnych transzy produkcyjnych. Zgodnie z zawartym porozumieniem, powyższe prototypy powinny trafić do Sił Zbrojnych RP do końca I połowy br.

Wykonawca prowadzi również prace związane z budową i rozwojem pojazdu eksperymentalnego na potrzeby całego projektu Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty, obejmującego także pozostałe pojazdy, oparte na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej. Pojazd ten posłuży do przetestowania kolejnych, innowacyjnych rozwiązań.

***

BWP BORSUK, który został oparty na uniwersalnej modułowej platformy gąsienicowej (UMPG) wyposażony jest w zdalnie sterowany system wieżowy (ZSSW-30). Załogę stanowi 3 żołnierzy: dowódca, operator uzbrojenia oraz kierowca. Pojazd jest przeznaczony do transportu 6 żołnierzy w rejon pola walki, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony, jak również do realizacji zadań związanych ze wsparciem pododdziałów piechoty przy wykorzystaniu broni pokładowej. Pojazd, przy wykorzystaniu pokładowego systemu uzbrojenia, posiada możliwość zwalczania piechoty, pojazdów opancerzonych, celów powietrznych oraz innych obiektów wykorzystywanych przez przeciwnika, w każdych warunkach atmosferycznych i o każdej porze dnia. BWP BORSUK będzie stanowił również bardzo skuteczne narzędzie w zakresie współdziałania z pododdziałami czołgów rodziny K2, które wejdą na wyposażenie m.in. 16 Dywizji Zmechanizowanej. Pojazd charakteryzuje się wysoką mobilnością i zdolnością do pokonywania przeszkód terenowych, w tym przeszkód wodnych pływaniem, a także może być eksploatowany w różnych warunkach klimatycznych. Prędkość maksymalna podczas przemieszczania się po drogach utwardzanych wynosi 65 km/h, a pływania 8 km/h. Masa bojowa w wariancie podstawowym wynosi 28 ton.

Bardzo ważnym elementem BWP BORSUK jest wspomniany już, opracowany przez Hutę Stalowa Wola S.A. wraz z WB Electronics S.A., zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30, którego główne uzbrojenie stanowi armata automatyczna Bushmaster Mk.44S umożliwiająca prowadzenie ognia w trybie automatycznym i półautomatycznym, z wykorzystaniem pięciu różnych typów amunicji, w tym amunicji programowalnej. Uzbrojenie pomocnicze, zintegrowane z wieżą, stanowi sprzężony z armatą zmodyfikowany 7,62 mm karabin maszynowy UKM-2000C. Dodatkowe uzbrojenie stanowi ponadto podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Fot. st. chor. sztab. Mariusz Kraśnicki/15 Giżycka Brygada Zmechanizowana