• wersja beta

79 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Krakowie (79 RPW)

jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej, podporządkowaną Agencji Uzbrojenia, właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych, zgodnie z wymaganiami przepisów resortowych dotyczących zapewnienia jakości.
 
Kontakt:
Szef - ppłk Dawid CHORĄŻY
ul. Koletek 10
30-901 Kraków
tel. 261 137 070
fax. 261 137 079
e-mail: 79rpw@ron.mil.pl