• wersja beta

74 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łodzi (74 RPW)

jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej, podporządkowaną Agencji Uzbrojenia, właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych, zgodnie z wymaganiami przepisów resortowych dotyczących zapewnienia jakości.
 
Kontakt:
ppłk mgr inż. Marek TRZONEK
ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261 444 448
fax. 261 444 165
e-mail: 74rpw@ron.mil.pl