• wersja beta

7 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy (7 RPW)

jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej, podporządkowaną Agencji Uzbrojenia, właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych, zgodnie z wymaganiami przepisów resortowych dotyczących zapewnienia jakości.
 
Kontakt:
ppłk dr inż. Rafał DRĄCZKOWSKI
ul. Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261 415 370
fax. 261 415 372
e-mail: 7rpw@ron.mil.pl