• wersja beta

6 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Stalowej Woli (6 RPW)

jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej, podporządkowaną Agencji Uzbrojenia, właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych, zgodnie z wymaganiami przepisów resortowych dotyczących zapewnienia jakości.
 
Kontakt:
Szef - ppłk Wojciech ZAWIŚLAK
ul. gen. T. Kasprzyckiego 8
37-450 Stalowa Wola
tel. 158 134 085
fax. 158 421 873
e-mail: 6rpw@ron.mil.pl