• wersja beta

43 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Lublinie (43 RPW)

jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej, podporządkowaną Agencji Uzbrojenia, właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych, zgodnie z wymaganiami przepisów resortowych dotyczących zapewnienia jakości.
 
Kontakt:
Szef - ppłk Piotr JANKOWSKI
ul. Nowy Świat 40
20-418 Lublin
tel. 261 182 132
fax. 261 182 133
e-mail: 43rpw@ron.mil.pl