• wersja beta

4 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gdańsku (4 RPW)

jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej, podporządkowaną Agencji Uzbrojenia, właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych, zgodnie z wymaganiami przepisów resortowych dotyczących zapewnienia jakości.
 
Kontakt:
Szef - ppłk Gabriel GMYZ
ul. Do Studzienki 43
80-227 Gdańsk
tel. 261 212 002
fax. 261 212 013
e-mail: 4rpwgdansk@ron.mil.pl