• wersja beta

33 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gliwicach (33 RPW)

jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej, podporządkowaną Agencji Uzbrojenia, właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych, zgodnie z wymaganiami przepisów resortowych dotyczących zapewnienia jakości.
 
Kontakt:
Szef - ppłk Wiesław WIELEBA
ul. Andersa 47
44-121 Gliwice
tel. 261 111 400
fax. 261 111 401
e-mail: 33rpw@ron.mil.pl