• wersja beta

3 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Radomiu (3 RPW)

jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej, podporządkowaną Agencji Uzbrojenia, właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych, zgodnie z wymaganiami przepisów resortowych dotyczących zapewnienia jakości.
 
Kontakt:
Szef - ppłk Tomasz KOT
ul. 1905 Roku 30
26-600 Radom
tel. 261 511 594
fax. 261 511 085